Tablet Uyumlu Eğitim

Tablet Uyumlu Eğitim

Masaüstü E-Öğrenme çözümleri artık tablette.

E-Öğrenmeye Giriş

Eski E-Öğrenme Eğitimlerinizi Tablet Uyumlu Eğitimlere Dönüştürün

_

Birden fazla cihazı aynı anda kullanma eğilimi giderek artarken, E-Öğrenme de bu eğilimi takip ediyor. Çok cihazlı öğrenmeye geçişin ilk adımı olarak genellikle mevcut E-Öğrenme içeriklerinin tablet uyumlu formata dönüştürülmesi, bizim ifademizle mEnablement görülüyor.

Tablet Uyumlu Eğitim Konusunda Yaygın Yaklaşımlar

_

HTML’de Sıfırdan Geliştirme

Bu yöntem, Flash tabanlı eğitimlerden içerik çıkarıp bu eğitimleri Respongo HTML çalışma çerçevesi ve interaktif şablonlar kitaplığı yardımıyla ya da Lectora veya tercih edeceğiniz başka bir yazım aracıyla yeniden oluşturmayı içeriyor. Eski içerikleriniz metin, görseller, basit grafik ve animasyonlar, interaktif özellikler ve/veya senkronize ses içeriği barındırıyorsa, Sıfırdan Geliştirme doğru seçenektir.

HTML ve Flash’da Kısmi Yeniden Geliştirme

Tıpkı Sıfırdan Geliştirme gibi bu seçenek de RESPONGO HTML çalışma çerçevesi ve interaktif şablonlar kitaplığı ya da dilediğiniz başka bir yazım aracını kullanarak yeniden içerik geliştirmeyi içeriyor. Bu yöntemde odak noktası, Flash tabanlı mavcut animasyonlarınızı yeniden kullanarak önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlamak. Eski içerikleriniz metin, görseller, interaktif özellikler ve/veya senkronize ses dosyalarına ek olarak zengin grafikler ve karmaşık animasyonlar da içeriyorsa, kısmi yeniden geliştirme doğru seçenektir.

HTML ve Flash’da Kısmi Yeniden Geliştirme

Tıpkı Sıfırdan Geliştirme gibi bu seçenek de RESPONGO HTML çalışma çerçevesi ve interaktif şablonlar kitaplığı ya da dilediğiniz başka bir yazım aracını kullanarak yeniden içerik geliştirmeyi içeriyor. Bu yöntemde odak noktası, Flash tabanlı mavcut animasyonlarınızı yeniden kullanarak önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlamak. Eski içerikleriniz metin, görseller, interaktif özellikler ve/veya senkronize ses dosyalarına ek olarak zengin grafikler ve karmaşık animasyonlar da içeriyorsa, kısmi yeniden geliştirme doğru seçenektir.

Yeniden Yayınlama

Bu yöntemde, bir yazım aracının daha eski bir sürümünde geliştirdiğiniz bir eğitimi daha yüksek bir sürümde yeniden yayınlarız. Bu yöntem, interaktif özelliklerin yeniden geliştirilmesini, sesin yeniden senkronize edilmesini ve gerektiği yerlerde tasarım konusunda ufak ayarlamalar yapılmasını içerir. Yazım araçlarının eski sürümlerinde yayınlanan eğitimlerin çoğunun, aracın daha yeni sürümlerinde yayınlanabilmesi için sayfaların yeniden kodlanmasını gerektirdiğini lütfen unutmayın.

Süreç

_

Analiz

Flash tabanlı eski E-Öğrenme içeriklerinizin doğasını ve hangi platforma geçiş yapmak istediğinizi anlama (örneğin, içerik ve sunum türleri, uyum konuları, içeriğin görüntüleneceği cihazlar vb.)

_

Çözüm

Yukarıda açıklanan mEnablement yaklaşımlarından en uygununu önerme

_

Geliştirme

Mevcut E-Öğrenme içeriklerinizi çıkarma ve bu içerikleri baştan oluşturma ya da özelleştirme/yeniden düzenleme. Son aşama olarak bu içerikleri yeniden entegre ediyor veya yeniden yayınlıyor, ardından seçilen tabletlerde test ediyoruz.

_